Hur fungerar det?

Detect är en lättintegrerad modul som granskar HTTP-trafik för att upptäcka attackförsök, säkerhetsbrister och applikationsfel.

Tre produkter i ett och samma verktyg

 

Attackdetektering

Detect upptäcker attackförsök mot webbsidor och ger detaljerad information om bland annat tidpunkt, vem som utfört attacken och vad som skett.

 

Bristdetektering

Detect analyserar kontinuerligt er webbsida och upptäcker säkerhetsbrister vilka en attackerare kan utnyttja för att komma åt konfidentiell information.

 

Programfelsdetektering

Applikationsfel förekommer alltid. Detect underlättar ert arbete genom att samla in era applikationsfel och presentera dem överskådligt i vårt användargränssnitt.

Bästa sättet att automatiskt upptäcka säkerhetsbrister på er webbsida

 

Företag utsätts dagligen för attacker där attackerare med hjälp av verktyg letar efter brister på webbsidor. I Detect har vi implementerat samma funktionalitet som finns i attackerares verktyg. Genom så kallad aktiv bristdetektering skannar Detect era webbsidor regelbundet för att kartlägga sådana säkerhetsbrister. Genom att analysera trafiken till och från er webbsida upptäcker Detect även oförutsägbara brister som är svåra att upptäcka via automatiska verktyg. Denna kombination av aktiv och passiv bristdetektering är bästa sätt att upptäcka säkerhetsbrister på er webbsida.

Enkel anpassning för att bättre upptäcka avvikelser

Detect innehåller ett API för att registrera applikationsspecifika händelser som – exempelvis inloggningar, kontoregistreringar och applikationsfel. Med hjälp av denna information upptäcks exempelvis:

 • Om någon registrerat flera konton inom en viss tid
 • Om någon utfört en överbelastningsattack mot lösenord
 • Om någon nollställt sitt lösenord flera gånger under en viss tid
if login_success(user, pw)
 Triggerfish::register_successful_login(user)
 # Successful login
else
 Triggerfish::register_failed_login(user)
 # Failed login
end

Överskådligt och lättanvänt användargränssnitt.

I vårt användargränssnitt får ni på ett tydligt och detaljerat sätt tillgång till den information som Detect samlar in. Ni får bland annat information om:

 • Attackförsök
 • Vem som utfört attacken
 • När attacken utfördes
 • Upptäckta säkerhetsbrister
 • Vem som utfört flest attackförsök
 • Misstänkt trafik
 • Applikationsfel
 • Anonyma och svartlistade besökare.

Höj er säkerhetsnivå

 

Detect är bästa sättet att få detaljerad information om pågående attackförsök

 

Triggerfish dashboard

 

Upptäck misstänkt beteende på er webbsida och se om ni är utsatta för attacker

 

Application errors

 

Genom aktiv och passiv bristdetektering listas era säkerhetsbrister och hur allvarliga de är

 

Custom alarms

Säkerhet utan större arbetsbörda

Med hjälp av notifikationer vid händelser behöver ni inte att ständigt övervaka resultatet. Detect kommer inte att skapa mer arbetsbörda. Ni får helt enkelt ett meddelande när något misstänkt händer. Till exempel kan Detect meddela när någon försöker genomföra ett allvarligt attackförsök, om nya säkerhetsbrister upptäcks eller om ett onormalt högt antal applikationsfel upptäcks.

Plattformar som stöds

name name name name name name name

Testa i 30 dagar och se hur utsatta ni är

Fyll i era kontaktuppgifter så skickar vi över instruktioner om hur tjänsten installeras. Testperioden är inte bindande och efter 30 dagar kan ni själva välja att gå vidare eller att avsluta tjänsten.